Warunki użytkowania

Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania poniższych wytycznych. Niezastosowanie się do nich może spowodować zablokowanie dostępu do serwisu mojezmagania.pl lub odmowę dostępu do niektórych funkcji.

Niniejszy dokument Warunki Użytkowania określa odpowiedzialności naszej interaktywnej społeczności. Termin „interaktywny” obejmuje wszystkie obszary strony internetowej, w których użytkownicy mogą uczestniczyć poprzez przesyłanie treści. Obejmuje to między innymi korzystanie z czatów, blogów, forum dyskusyjnego, formularzy komentarzy, mechanizmów przekazywania opinii, działań mentorów i usług subskrypcyjnych. Korzystając z któregokolwiek z naszych interaktywnych obszarów, zgadzasz się przestrzegać podanych Warunków Użytkowania i wszystkich zawartych w nich wytycznych. Zakładamy, że użytkownicy interaktywni przeczytali niniejsze Warunki i wyrazili na nie zgodę, a od czasu do czasu, ponownie je czytając, będą świadomi zmian i aktualizacji tekstu.

W każdej społeczności istnieją pewne oczekiwania dotyczące akceptowalnego zachowania. Ruch Chrześcijański Mt28 chce tworzyć społeczności internetowe charakteryzujące się łaską i prawdą. Chcemy stwarzać przestrzeń do dyskusji na temat istotnych pytań duchowych. Prosimy każdego uczestnika o okazanie szacunku i zrozumienia tym, którzy mają inne poglądy, jednakże zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia treści lub zaangażowania, które jest niezgodne z naszym Wyznaniem Wiary. Uczestnicząc w dowolnym interaktywnym obszarze tej strony, zgadzasz się na te warunki.

Staramy się zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisko rozmów i korespondencji. Bierzesz jednak w nich udział na własne ryzyko. Chociaż jesteśmy oddani dbaniu o wzajemny szacunek i właściwy sposób odnoszenia się do siebie nawzajem, nasze interaktywne obszary są przeznaczone dla osób dorosłych. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą brać udział w serwisie wyłącznie za pozwoleniem swojego rodzica lub opiekuna prawnego.

Właściciel strony

Stronę mojezmagania.pl prowadzi organizacja Ruch Chrześcijański Mt28 (dalej Ruch Mt28). Mogą się tu znajdować materiały i treści należące do innych stron, udostępniane na zasadzie licencji, pozwoleń albo innej formy umowy między nimi a Ruchem Mt28.

Strona powstała, aby umożliwiać każdemu odkrywanie, doświadczanie i inspirowanie ludzi w ich duchowej podróży. Jednak wyłącznie użytkownik serwisu jest upoważniony do uzyskania dostępu do tej strony lub do korzystania z materiałów zawartych w sieci (niezależnie od tego, czy dostęp lub użytkowanie jest zamierzone), pod warunkiem, że wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i niniejszych Warunków Użytkowania, które stanowią umowę między nim a Ruchem Mt28. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków Użytkowania. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące tej strony należy przesyłać do administratora sieci na adres [email protected].

Ruch Mt28 zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania niniejszych Warunków Użytkowania bez powiadomienia w dowolnym czasie. Dlatego ważne jest regularne powracanie do tego dokumentu, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Jeśli dowiesz się o niewłaściwym korzystaniu z serwisu mojezmagania.pl przez jakąkolwiek osobę, skontaktuj się z administratorem strony pod adresem [email protected].

Dostęp i użytkowanie

Wszystkie materiały zawarte w tej sieci są chronione międzynarodowymi przepisami dotyczącymi znaków towarowych i praw autorskich i mogą być wykorzystywane wyłącznie do prywatnych i niekomercyjnych celów. Oznacza to, że możesz przeglądać lub pobierać materiały z tej strony wyłącznie na własny użytek i musisz zachować wszystkie informacje i dotyczące praw autorskich i innych praw własności przypisanych do pobranych materiałów.

Powielanie, dystrybucja (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub innych środków elektronicznych), publikacja, modyfikacja, kopiowanie lub przesyłanie materiałów z tej sieci jest SUROWO ZABRONIONE, chyba że uzyskano uprzednią pisemną zgodę od Ruchu Mt28 lub jest to wyraźnie dozwolone na stronie. Materiały objęte tym zakazem obejmują, bez ograniczeń, dowolny tekst, grafikę, logo, zdjęcia, materiały audio lub wideo lub fotosy z materiałów audiowizualnych dostępnych w tej sieci. Wykorzystanie materiałów z tej strony na dowolnej innej stronie lub środowisku komputerowym w sieci jest podobnie zabronione. Prośby o zgodę na powielanie lub rozpowszechnianie w formie cyfrowej materiałów online znajdujących się w tej sieci można składać, pisząc na adres [email protected].

Surowo zabrania się również tworzenia utworów lub materiałów, które pochodzą lub są oparte na materiałach umieszczonych w tym serwisie, w tym między innymi czcionki, ikony, przyciski linków, tapety i nielicencjonowane towary. Zakaz ten obowiązuje niezależnie od tego, czy materiały pochodne są sprzedawane, wymieniane lub rozdawane.

Fora dyskusyjne, czaty i blogi

Zapraszamy do publikowania, przesyłania lub przekazywania wiadomości na forach dyskusyjnych, czatach, blogach lub w innych miejscach publicznych w obrębie tego serwisu lub w związku z nim (zwanych łącznie Społecznościami). Ruch Mt28 zastrzega sobie prawo do moderowania wszystkich wiadomości.

Wiadomości przesyłane do Społeczności mogą, ale nie muszą, podlegć moderacji przez Ruch Mt28 przed opublikowaniem i nie muszą odzwierciedlać opinii lub zasad Ruchu Mt28. Ruch Mt28 nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, co do treści wiadomości w Społecznościach ani co do dokładności i wiarygodności wszelkich wiadomości i innych materiałów w Społecznościach. Niemniej jednak Ruch Mt28 zastrzega sobie prawo do zapobiegania przesyłaniu materiałów do Społeczności oraz do edytowania, ograniczania lub usuwania takich wiadomości z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Ruch Mt28 nie ponosi odpowiedzialności za aktywne monitorowanie społeczności internetowych pod kątem niewłaściwych treści. Jeśli w dowolnym momencie Ruch Mt28 zdecyduje się, według własnego uznania, monitorować społeczności, to nie przyjmuje jednak żadnej odpowiedzialności za treść wiadomości, nie jest zobowiązany do modyfikowania lub usuwania niewłaściwych wiadomości, ani też odpowiedzialności za zachowanie użytkownika przesyłającego dowolną wiadomość. Przesyłając wiadomości do Społeczności, zgadzasz się ściśle ograniczyć do dyskusji na tematy, dla których Społeczności są przeznaczone. Zgadzasz się, że Ruch Mt28 nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli zdecyduje się zapobiec przesyłaniu twoich wiadomości lub je edytuje, ogranicza lub usuwa.

Zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać do społeczności wiadomości, które:

Przesyłając wiadomości do Społeczności, oświadczasz Ruchowi Mt28, że jesteś prawowitym właścicielem takich materiałów, lub że uprzednio została uzyskana zgoda na przesłanie materiałów od prawowitego właściciela. Oświadczasz również, że:

Zgadzasz się, że każda przesłana przez ciebie wiadomość staje się własnością Ruchu Mt28 i może być używana, kopiowana, podlicencjonowana, dostosowywana, edytowana, przesyłana, dystrybuowana, publikowana, wyświetlana lub usuwana zgodnie z potrzebami i uznaniem Ruchu Mt28.

Wyrażasz zgodę na zwolnienie Ruchu Mt28, jego macierzystych i partnerskich organizacji, podmiotów stowarzyszonych wraz z ich odpowiednimi pracownikami, agentami, kierownictwem od wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązań związanych z korzystaniem ze Społeczności. Jeśli kiedykolwiek nie będziesz zadowolony ze Społeczności lub będziesz mieć wątpliwości i obiekcje wobec jakichkolwiek materiałów w Społecznościach, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie ich używania.

Związki z innymi stronami

Jeśli Ruch Mt28 podał linki lub przekierowania do innych stron internetowych, nie należy wyciągać wniosków ani zakładać, że Ruch Mt28 jest powiązany, prowadzi lub kontroluje te strony.

Ruch Mt28 nie ponosi odpowiedzialności za treść ani praktyki zewnętrznych stron internetowych, które mogą być połączone z tą stroną. Nasz serwis może być również połączony z innymi stronami internetowymi obsługiwanymi przez firmy powiązane lub powiązane z Ruchem Mt28. Odwiedzając inne strony internetowe, należy jednak zapoznać się z indywidualnymi „Warunkami użytkowania” danej witryny, a nie odwoływać się lub polegać na niniejszych Warunki Użytkowania.

Wyłączenie odpowiedzialności i gwarancje

Chociaż Ruch Mt28 stara się zapewnić optymalną wydajność działania tej strony, zgadzasz się, że korzystasz z niej i polegasz na materiałach zawartych na niej na własne ryzyko.

Strona i wszystkie materiały na niej są dostarczane „takie, jakie są” i, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, są dostarczane bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub domniemanych. Oznacza to, bez ograniczeń, że Ruch Mt28 NIE GWARANTUJE, że strona nadaje się do określonego celu; funkcje zawarte w materiałach na stronie będą nieprzerwane; wady zostaną naprawione; że strona jest wolna od wirusów i innych szkodliwych elementów lub że strona jest dokładna, wolna od błędów lub niezawodna.

Przyjmujesz do wiadomości, że Ruch Mt28, organizacje macierzyste i partnerskie, podmioty stowarzyszone wraz z ich wolontariuszami, pracownikami, osobami zarządzającymi NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI za jakiekolwiek opóźnienia, nieścisłości, awarie, błędy, pominięcia, przerwy, usunięcia, wady, wirusy, awarie linii komunikacyjnej lub kradzież, zniszczenie, uszkodzenie lub nieuprawniony dostęp do systemu komputerowego lub strony.

Przyjmujesz do wiadomości, że Ruch Mt28 nie ponosi odpowiedzialności za zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem zachowanie lub materiały znalezione w związku z tą stroną, w tym takie zachowanie lub materiały przekazane w jakikolwiek sposób przez jakąkolwiek inną osobę.

Przyjmujesz do wiadomości, że Ruch Mt28 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi bezpośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne, za szkody wynikające z użytkowania lub niemożności korzystania ze strony.

Odszkodowania

Zgadzasz się zabezpieczać, troszczyć się i ochraniać Ruch Mt28, jego macierzyste i partnerskie organizacje, podmioty stowarzyszone wraz z ich wolontariuszami, pracownikami, osobami zarządzającymi, przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami, odszkodowaniami i wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej), wynikającymi z korzystania z tej strony, naruszenia lub domniemanego naruszenia niniejszej Umowy lub naruszenia lub domniemanego naruszenia praw autorskich, znaku towarowego, własności lub innych praw osób trzecich.

Informacje o prawach autorskich

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie materiały na tej stronie oraz ich kompilacje są własnością Ruchu Mt28 i są chronione prawem autorskim. Wiele artykułów na tej stronie jest własnością autorów i jest wykorzystywanych za ich zgodą. Jeśli chcesz poprosić o pozwolenie na ponowną publikację lub masz pytanie dotyczące praw autorskich lub możliwego naruszenia, skontaktuj się z nami pisząc na adres [email protected].

Informacje o znakach towarowych

PowertoChange.com, thementorcenter.com i powiązane strony są znakiem towarowym P2C Digital Strategies. P2C Digital Strategies jest zastrzeżonym znakiem towarowym Power to Change Ministries.

Inne

Niniejsze Warunki obowiązują w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie to uznaje się za możliwe do oddzielenia od niniejszych Warunków i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Korzystanie z czatu

Nasze obszary interaktywne są publiczne. Niektóre z nich wymagają rejestracji. Wszystkie obszary interaktywne podlegają monitorowaniu przez zespół moderatorów lub administratorów. **Pamiętaj, że cała rozmowa na czacie może być monitorowana przez członka zespołu. Monitorowanie może być aktywne, nawet jeśli nie widać nazwy administratora lub moderatora na liście użytkowników.

 1. Nasza strona nie może być wykorzystywana do jakichkolwiek niezgodnych z prawem celów, do umieszczania treści obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych lub o charakterze seksualnym, epitetów rasistowskich lub nienawistnych słów lub odmian takich słów pisanych w celu sugerowania takich słów.
 2. Pseudonimy (nicki), które są nieodpowiednie, zostaną zablokowane. Niektórzy użytkownicy mogą zostać poproszeni o zmianę nicka według uznania administratorów. (Słowa z konotacjami seksualnymi są niedozwolone.)
 3. Stałe zakłócanie konwersacji lub działanie w sposób, który negatywnie wpływa na innych członków, nie będzie dozwolone.
 4. Podczas zaplanowanych czatów tematycznych prosimy, aby wszystkie komentarze i pytania dotyczyły omawianej dyskusji.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do reagowania na naruszenie któregokolwiek z powyższych warunków świadczenia usług.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub usuwania wszelkich materiałów i treści, które naruszają nasze warunki świadczenia usług.
 7. Wyrażane opinie niekoniecznie wyrażają stanowisko strony lub administratorów.

Administratorzy i osoby prowadzące czat

Administratorów mianują osoby zarządzające stroną do prowadzenia dyskusji w naszych interaktywnych obszarach. Prowadzą rozmowy na czacie, a ich obowiązkiem jest radzenie sobie z naruszeniami porządku. W celu ich ochrony i ochrony Społeczności, imię i nazwisko (oraz nazwa użytkownika) administratora nie jest ujawniane na czacie otwartym. Jeśli znasz imię i nazwisko (lub nazwę użytkownika) któregoś z administratorów, szanuj ich prywatność i ochronę, nie rozmawiając o tym z innymi użytkownikami ani nie ujawniając tych informacji na czacie w ŻADNYM momencie.

Monitorowanie

Osoby monitorujące mogą od czasu do czasu odwiedzić czat i są częścią naszego zespołu administracyjnego. Postępuj zgodnie ze wszystkimi poleceniami wydawanymi przez osoby monitorujące. (W razie potrzeby rozwiązania potencjalnych problemów zalecamy użycie formularza dostępnego na czacie).

Mentoring

Mamy nadzieję, że materiały oferowane na tej stronie będą wspierające i zachęcające. Należy jednak pamiętać, że nie jest to psychologiczne poradnictwo. Przesyłając pytanie, zgadzasz się, że ani mentor, właściciel, operator tej strony, ani podmioty stowarzyszone, pracownicy ani pozostali wolontariusze nie ponoszą odpowiedzialności za sytuacje powstałe w wyniku udzielonych odpowiedzi lub odpowiedzi pod ich negatywnym wpływem.

Odpowiedzi w procesie wymieniania e-maili z mentorem odzwierciedlają osobiste doświadczenia i przekonania mentora. Chociaż wszyscy mentorzy są weryfikowani i podejmowane są wszelkie środki ostrożności, właściciel, operator tej strony, ani podmioty stowarzyszone, pracownicy ani pozostali wolontariusze nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za jakąkolwiek sytuację, która wystąpi w wyniku odpowiedzi mentora lub pod ich negatywnym wpływem.

Twoje pytanie i nasza odpowiedź mogą być edytowane i publikowane online. Twoje imię i dane identyfikacyjne zostaną usunięte przed opublikowaniem pytania. Jeśli wolisz, aby Twoje pytanie nie było publikowane, zaznacz to w oryginalnym e-mailu.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania w odpowiednim czasie; ale nie możemy zagwarantować natychmiastowej odpowiedzi i zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia, bez odpowiedzi, każdego pytania uznanego za nieodpowiednie według naszego uznania.

Reklama i promocja

Prosimy o powstrzymanie się od reklam lub promocji osobistych stron internetowych, firm lub proszenia o pieniądze na jakikolwiek cel. Użytkownicy, którzy nie będą się do tego stosować, będą zaangażowani w reklamowanie lub będą prosić o pieniądze, zostaną zablokowani i wyłączeni.

Umieszczanie linków w czatach lub na forach dyskusyjnych

Pozwalamy użytkownikom zamieszczać pomocne linki w odpowiedzi na pytania w naszych interaktywnych obszarach, pod następującymi warunkami:

 1. Linki muszą być zgodne z celem strony.
 2. Linki nie mogą być reklamami ani być uważane za reklamy. Łącza do witryn osobistych lub firm są niedozwolone.
 3. Powtarzające się zamieszczanie linków, w szczególności linków zakłócających rozmowę, nie jest właściwe i zostanie uznane za spam. Może to spowodować zablokowanie użytkownika.
 4. Gdy administrator zażąda, aby linki nie były publikowane, należy uszanować tę prośbę.
 5. Zgłoszenie do forum dyskusyjnego nie może zawierać linków do stron internetowych. Takie zgłoszenia zostaną usunięte.
 6. Linki do stron trzecich niekoniecznie są popierane przez nasz serwis. Doradzamy rozsądek w korzystaniu i przeglądaniu linków podanych ci przez innych.

Zabronione zachowanie

Każde z poniższych działań będzie postrzegane jako oszczerstwo/plotki/szerzenie podziałów i może prowadzić do zablokowania użytkownika:

 1. Wysyłanie wiadomości e-mail lub omawianie decyzji administratorów z innymi użytkownikami w negatywny sposób.
 2. Dyskusje na temat innych użytkowników w jakikolwiek negatywny lub nieuprzejmy sposób (tj. plotki).
 3. Udostępnianie wiadomości o innych bez ich wyraźnej zgody, niezależnie od tego, czy są to wiadomości pozytywne czy negatywne. Pozwól ludziom dzielić się własnymi historiami. Jeśli inny użytkownik poprosił cię o udostępnienie wiadomości, poinformuj społeczność czatu, że udostępniasz tę wiadomość na jego żądanie. Upewnij się, że treść wiadomości jest zgodna z przeznaczeniem społeczności.
 4. Atakowanie innego użytkownika w jakikolwiek sposób, czy to pod zwykłą nazwą użytkownika czy pod inną, jest surowo zabronione.
 5. Jeśli masz problem z innym użytkownikiem, spróbuj rozwiązać go między wami. Jeśli nie jest to możliwe, prosimy o przekazanie tej kwestii zarządzającym stroną za pomocą czatu. Prosimy o nieupowszechnianie prywatnej sprawy na forach publicznych, takich jak czat lub blog.
 6. Wejście do społeczności czatu jako wielu użytkowników jednocześnie będzie skutkowało natychmiastowym zablokowaniem.

Postawa wobec innych

Poniższe postawy pomogą uczynić nasze interaktywne obszary bezpiecznym miejscem dla wszystkich odwiedzających. Naruszenie w tych sprawach będzie skutkowało upomnieniem, a kontynuacja działalności w którymkolwiek z tych obszarów może spowodować zablokowanie użytkownika.

 1. Bądź wrażliwy na osoby z innych kultur. Doceń możliwość uczenia się od innych i okazuj im życzliwość. Osoby odwiedzające tę stronę mogą pochodzić z wielu różnych perspektyw i kultur. Prosimy o okazywanie wyrozumiałości i życzliwości każdej osobie.
 2. Celem naszych interaktywnych obszarów nie jest debata czy polemika.
 3. Nie wysyłaj w żadnym obszarze interaktywnym wielu powtarzających się lub długich wiadomości, uniemożliwiając innym uczestnictwo w rozmowie.
 4. Stosuj z rozwagą humor, używając go zwróć uwagę na odpowiedni czas.
 5. Nie twórz list adresów e-mail ani nie umieszczaj użytkowników na listach adresów e-mail bez ich wyraźnej zgody. Adresy e-mail są uważane za informacje prywatne. Subskrypcja kilku oficjalnych biuletynów jest dostępna poprzez link do subskrypcji u góry ekranu.
 6. W trakcie konwersacji nie naciskaj rozmówcy, aby przyjął twój punkt widzenia na daną kwestię czy problem. Nie sprzeczaj się. Ludzie mają prawo podejmować własne decyzje. Opinie są mile widziane, lecz negatywne komentarze w sytuacji, gdy dana osoba nie zgadza się z tobą, są nie do przyjęcia, nawet jeśli chodzi o ważną decyzję.
 7. Czat prywatny: udostępnianie funkcji czatu prywatnego jest wyłącznie w gestii zespołu administracyjnego.